Poradenská činnost v oblasti logopedie

 

zaměřeno na:

  • podporu rozvoje komunikačních dovedností u dětí
  • stimulaci správné výslovnosti
  • intervenci kultivovaného řečového projevu u mládeže a dospělých
  • pomoc s obnovou řeči u osob po centrální mozkové příhodě